J Ventures > Liên hệ
Liên hệ

Liên hệ

  Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

  Sử dụng biểu mẫu dưới đây để liên hệ với chúng tôi về nhu cầu của bạn. Vui lòng càng chi tiết càng tốt, bao gồm ngành của bạn cùng với bất kỳ yêu cầu tài liệu cụ thể nào. Bạn cũng có thể gửi email hoặc gọi cho chúng tôi để liên hệ.

  Tên*

  Email*

  Tiêu đề*

  Chúng tôi có thể giúp gì?*

  CYBER CAPITAL B.V

  • Địa chỉ: Herengracht 416, 1017 BZ Amsterdam, Netherlands
  • Điện thoại: 0909 999 999 or 0988 88 88 88
  • E-mail: ccontact@VTVentures.com

  SENSUS CAPITAL AG

  • Địa chỉ: Herengracht 416, 1017 BZ Amsterdam, Netherlands
  • Điện thoại: 0909 999 999 or 0988 88 88 88
  • E-mail: ccontact@VTVentures.com